Mgr. Adam Dvořáček a Mgr. Lukáš Míša začali spolupracovat jako samostatní advokáti v roce 2013 v kanceláři se společným sídlem v brněnských Černých Polích. 

Každý z advokátů má sjednáno nadstandardní pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokáti na základě dobrých zkušeností a dlouhodobých vztahů úzce spolupracují s Exekutorským úřadem Znojmo - Mgr. Vojtěch Jaroš, soudní exekutor a Notářstvím Brno - JUDr. Milan Šmidrkal, notář.

  

Adam Dvořáček složil v březnu 2010 advokátní zkoušku a od května 2011 je zapsán v seznamu advokátů. Od září 2013 sídlí na adrese Martinkova 854/5, Brno - Černá Pole a je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a poskytující právní služby jak obchodním společnostem, tak fyzickým osobám. Nejčastěji se zabývá kontraktací, především sepisem smluv o dílo, dále komplexním zajištěním převodů nemovitostí a souvisejícími advokátními úschovami, ale také nastavením smluvních vztahů ve společnostech na základě všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv. 

Lukáš Míša je zapsán do seznamu advokátů od ledna 2011, s tím, že advokátní zkoušky složil již v březnu 2010. Od září 2013 sídlí na adrese Martinkova 854/5, Brno - Černá Pole a je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a rodinného práva, se zaměřením na smluvní agendu, korporátní právo, uplatňování pohledávek a správní právo. Disponuje jak podrobnými znalostmi civilního procesu a arbitráže, tak zkušenostmi z přednáškové činnosti na menších seminářích i větších workshopech.