Vytisknout
Kategorie: Judikatura

Vlastník vozidla si u prodejce opakovaně stěžoval na nefunkční klimatizaci. Když se tuto stejnou vadu nepodařilo odstranit a vyskytla se potřetí, vlastník jako kupující odstoupil od smlouvy, tedy požadoval vrácení zaplacené kupní ceny proti vydání automobilu. To však prodejce odmítl. Soudy všech stupňů daly kupujícímu za pravdu a jeho žalobě vyhověly. Kauza byla posouzena podle "starého" občanského zákoníku platného do konce roku 2013. Soudy ho ustáleně vykládaly tak, že opakovaná závada bránící užívání věci zakládá právo na zrušení koupě (stejná vada 3x, různé vady 4x). Zde bylo nadto judikováno, že i když vozidlo jako takové bylo sice možno provozovat, ale nefungovala samostatná součást (kupujícím při koupi výslovně vymíněná), která znamenala výrazné snížení komfortu , zakládá i to nárok na zrušení smlouvy. Nejvyšší soud výslovně uvedl, že "opakovaně se vyskytnuvší závada (nefunkčnost) této součásti vozidla snižuje podstatným způsobem uživatelský standard, a brání tak jeho řádnému užívání". Ústavní stížnost prodejce byla aktuálně odmítnuta.

NS ČR sp. zn. 33 Cdo 1323/2013, ze dne 31. 3. 2015