Vytisknout
Kategorie: Judikatura

Chovatel zvířete je povinen postarat se, aby předcházel možnému vzniku škod, jež je zvíře schopno ve svém okolí způsobit. Tak zní zásadní úvaha rozsudku, Nejvyššího soudu. V dané věci se soudy zabývaly situací, kdy došlo k dopravní nehodě. Nepřiměřeně rychle jedoucímu motorkáři vběhl na vozovku pod kola pes. Motorkář upadl, což nezpůsobila jeho velká rychlost, ale právě chování psa, resp. jeho majitele, který umožnil volný pohyb psa. Nejvyšší soud (narozdíl od nižších soudů) dovodil, že za nehodu je v takovém případě odpovědný především majitel psa. Sám účastník silničního provozu nese škodu sám jen v té míře, v jaké si ji způsobil sám.

NS ČR sp. zn. 25 Cdo 1471/2014, ze dne 18. 2. 2015