Vytisknout
Kategorie: Judikatura

Stanoví-li zaměstnavatel (či je-li dohodnuto v pracovní smlouvě), že zaměstnanec bude používat při práci pouze oděv určený zaměstnavatelem, může být dodržování takové povinnosti vynucováno. Pokud tuto svou povinnost zaměstnanec porušuje, může to vést až k situaci, kdy mu zaměstnavatel platně dá výpověď. Tu je nutno právně pojmout jako nesplnění předpokladů pro výkon práce, nikoli jako soustavné či závažné porušování povinností zaměstnance. V daném případě šlo o běžný pracovní oděv, nikoli o ochranné pracovní prostředky.

NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2930/2014, ze dne 25. 6. 2015