Vytisknout
Kategorie: Judikatura

Nejvyšší soud uspořádal 21. října 2015 tiskovou konferenci, aby prostřednictvím médií informoval veřejnost o tom, jak reaguje na tzv. šikanózní insolvenční návrhy, které podávají navrhovatelé ve snaze poškodit jinou fyzickou či právnickou osobu tím, že se její jméno po podání takového návrhu objeví v insolvenčním rejstříku. Senát trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. února 2015 odmítl jako zjevně neopodstatněné dovolání obviněného, který byl právě za šikanózní insolvenční návrh odsouzen pro trestné činy vydírání (§ 175 odst. 1 tr. zákoníku) a pomluvy (§ 184 odst. 1, 2 tr. zákoníku) k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 34 měsíců, s podmíněným odkladem výkonu na zkušební lhůtu 5 let a k zaplacení 100.000 Kč jako náhrady (odčinění) za nemajetkovou újmu poškozeného. Případ projednával Nejvyšší soud pod spisovou značkou 8 Tdo 1352/2014.

Tisková zpráva Nejvyššího soudu

8 Tdo 1352/2014 ze dne 26. 2. 2015