Vytisknout
Kategorie: Judikatura

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, kdy je zaměstnavatel povinen uspokojit zaměstnancovo právo na odstupné - jestliže se nedohodl se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty odstupného - "v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy" za skutkových okolností, kdy zaměstnankyně zrušila pracovní poměr podle ustanovení § 56 písm. b) zákoníku práce, neboť jí zaměstnavatelka nevyplatila "v zákonné lhůtě" mzdu, a proto jí přísluší podle ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 2845/2014, ze dne 14. 1. 2016