Text obsahuje základní charakteristiky virtuální měny, včetně možností jejího využití. Zmíněna je právní úprava digitálních měn v České republice (spolu s poukázáním na její určité nedostatky) a prostor je dán také komparaci s jinými státy. V závěru článku jsou uvedeny některé sporné otázky v dané problematice a nastíněno je i jejich možné řešení právní regulací. ODKAZ NA ČLÁNEK