Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 přinesl určité změny také v případě společného jmění manželů. Článek se zaměřuje na tento pojem především v souvislosti s problematikou závazků a ve vztahu k exekučnímu právu. Kromě obecného vymezení pojmu a rozlišení režimů zákonného a modifikovaného je zde věnována pozornost především možnostem postižení společného jmění manželů v rámci exekuce a uspokojení věřitelů z tohoto majetku, dále pak úpravě práv třetích osob na základě pozměnění rozsahu společného jmění. ODKAZ NA ČLÁNEK