Zaměření článku je na oblast pracovního práva, konkrétně na umožnění výkonu nelegální práce a na systém sankcí, který je za takovýto výkon pro podnikatele stanoven. Hlavním tématem je zejména výše minimální spodní hranice pokuty za zmíněný správní delikt, k jejíž změně před nedávnem došlo v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti. ODKAZ NA ČLÁNEK