Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Nová právní úprava nájmu bytu je oproti té předchozí výrazně podrobnější, především pak v zakotvení možnosti zvýšení nájemného a s tím související ochrany nájemce jako slabší smluvní strany. V článku jsou rozebrány jsou dva konkrétní způsoby zvyšování nájemného, jednostranné zvyšování a zvýšení nájemného v případě zlepšení užitné hodnoty bytu, tedy zvýšení nájemného za situace, kdy pronajímatel provede stavební úpravy v domě nebo bytě. ODKAZ NA ČLÁNEK