Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Komentář k nové úpravě reklamačních pravidel vztahujících se k možnosti reklamace zboží podnikateli, které zakoupili v rámci své podnikatelské činnosti, je obsahem tohoto článku. Podrobně jsou popsána pravidla a zásady o reklamacích v obchodním styku, která budou uplatněna jak při velkoodběrech či smlouvách mezi podnikateli na dodávky zboží určeného k dalšímu zpracování či prodeji, tak při koupi věci, která má sice charakter spotřebního zboží, nicméně kupující ji pořizuje v rámci své podnikatelské činnosti. ODKAZ NA ČLÁNEK