Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Uznání dluhu je velmi praktickým právním institutem a jedním z nejčastěji používaných způsobů zajištění závazku. Nejde o dohodu stran, ale jednostranné prohlášení dlužníka. Věřitel jej v praxi obvykle získá za ústupek v podobě splátkového kalendáře a/nebo částečného prominutí penále. Výhodou je naopak zlepšení věřitelova postavení, lze dokonce docílit i obnovení již promlčeného dluhu. Uznáním dluhu může být i jen jeho částečné zaplacení. ODKAZ NA ČLÁNEK