Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Zákony upravující průběh exekuce prošly s účinností od 1. 7. 2015 změnou, která navazuje na úpravu nového občanského zákoníku. Novela dává manželům efektivní možnost, jak rozdělit společné jmění, aniž by majetek druhého manžela mohl být následně postižen v exekuci. Neděje se tak automaticky, ale zápisem smlouvy nebo soudního rozhodnutí o změně rozsahu (nejčastěji zúžení) rozsahu SJM do rejstříku vedeného Notářskou komorou ČR. Druhou významnou změnou je zjednodušení obrany proti neoprávněnému postižení majetku dlužníkova manžela. Z pohledu věřitele je jeho postavení zhoršeno u nemovitostí, jelikož exekutorské zástavní právo nebude exekutor zřizovat automaticky zdarma, ale na návrh věřitele za poplatek, a věřitel si následně bude moci/muset pro zápis vlastnického práva podat návrh na katastr. Mzda manžela povinného a penzijní pojištění budou nepostižitelné. Od 1. 9. 2015 budou muset všichni exekutoři dále povinně dodržovat přesný postup exekuce, tedy nejprve postihnout účty či mzdu dlužníků a teprve po marném postupu v tomto směru bude možno zajistit movité a nemovité věci. I tato novela tak více šetří práva dlužníků (a jejich rodin). Teritorialita (územní omezení působnosti exekutorů) nebyla do právního řádu zavedena, v tomto ohledu budou projednávány další vládní i senátní návrhy. ODKAZ NA ČLÁNEK