Vytisknout
Kategorie: Odjinud

V červenci letošního roku byla schválena novela zákona o přestupcích, která nabude účinnosti dne 1. 10. 2015. Důležité jsou především dvě změny. První se týká zavedení evidence přestupků, v médiích označované jako centrální evidence přestupků. Před rozhodováním o přestupku má nyní každý orgán povinnost opatřit si opis z této evidence, kterou spravuje Rejstřík trestů. V ní budou obsaženy informace o všech přestupcích včetně těch, které vyřeší třeba i jen městská policie na místě samém v blokovém řízení. Proti nesprávnosti zápisu bude možné podat námitky. Takto bude možné zjistit opakované páchání přestupku, přičemž recidivisté budou potrestáni přísněji. Podle dosavadní úpravy platilo, že odsuzující rozhodnutí o přestupku muselo být vydáno do 12 měsíců od jeho spáchání. Nyní lhůta začíná běžet zahájením řízení znovu a zákon výslovně stanoví, že nejvyšší limit je 3 roky. Především u dopravních přestupků ve větších obcích, které přestupky nestačily včas projednávat, tak lze předpokládat nárůst odsuzujících rozhodnutí. Dále novela nově definuje některé druhy přestupků jako např. proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku. ODKAZ NA TEXT NOVELY