Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Započtení pohledávek v různých měnách bylo upraveno v § 362 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb. však tuto úpravu nepřejal. Lze z tohoto kroku zákonodárce snad dovodit, že takové započtení za účinnosti Občanského zákoníku již není možné, nebo byl tento institut takovou notorietou, že již není třeba jeho výslovné úpravy v zákoně? ODKAZ NA ČLÁNEK