Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) přinesla novinku v oblasti spotřebitelských vztahů, konkrétně možnost mimosoudního řešení sporů. Část této novely nabyla účinnosti již dnem vyhlášení, tedy 28. prosince 2015, ustanovení upravující řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou nabyla účinnosti až 1. února 2016. Tento článek stručně shrnuje novou právní úpravu mimosoudního řešení sporů v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. ODKAZ NA ČLÁNEK