Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, pro tento případ je v § 7 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích ("ZOK") stanoveno, že zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení odstavce 2 obdobně. To znamená, že je SRO povinna - obdobně jako akciová společnost - uveřejňovat údaje, které uvádí na obchodních listinách, tak údaje, které ji ukládá ZOK. Ustanovení § 7 odst. 2 ZOK jednoznačně vyžaduje, aby akciová společnost uveřejňovala údaje (i) bezplatně a (ii) takovým způsobem, aby byly jednoduchým způsobem dostupné přímo veřejnosti. ODKAZ NA ČLÁNEK