Autorka článku prostřednictvím předloženého testu se snaží nalézt východiska soudního přezkumu, poodhalit úskalí a šanci na úspěch při uplatnění práva na náhradu škody mezi podnikateli. Výslovné zákonné zakotvení předsmluvní odpovědnosti totiž vyvolalo potřebu zodpovězení mnoha otázek. „Koncentrace“ neurčitých právních pojmů v jediném odstavci značí, že pro použití § 1729 odst. 1 ObčZ bude stěžejní další výklad a budoucí soudní praxe. ODKAZ NA ČLÁNEK