Vytisknout
Kategorie: Odjinud

Autoři článku se podrobně věnují otázce kdy provozovatel e-shopu není bez dalšího povinen objednané zboží dodat, neboť vznik takové povinnosti závisí na okamžiku uzavření smlouvy a zaměřují se na právní otázku vzniku kupní smlouvy v prostředí e-shopů a s tím související posouzení okolností, za jakých jsou provozovatelé e-shopů vázáni svými nabídkami. ODKAZ NA ČLÁNEK