Mgr. Adam Dvořáček a Mgr. Lukáš Míša začali spolupracovat jako samostatní advokáti v roce 2013 v kanceláři se společným sídlem v brněnských Černých Polích. 

Každý z advokátů má sjednáno nadstandardní pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokáti na základě dobrých zkušeností a dlouhodobých vztahů úzce spolupracují s Exekutorským úřadem Znojmo - Mgr. Vojtěch Jaroš, soudní exekutor a Notářstvím Brno - JUDr. Milan Šmidrkal, notář.