Mgr. Adam Dvořáček, advokát

V březnu 2010 složil advokátní zkoušku a od května 2011 je zapsán v seznamu advokátů. Mgr. Adam Dvořáček je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a poskytuje právní služby jak obchodním společnostem, tak fyzickým osobám.

Nejčastěji se zabývá zajištěním chodu obchodních společností a kontraktací, zejména sepisem smluv o dílo, komplexním převodem nemovitostí včetně advokátních úschov a nastavením smluvních vztahů na základě všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv.

 • od 8/2020 – Advokátní kancelář – samostatný advokát na společné adrese s advokátem Mgr. Lukášem Míšou v Brně – Černá Pole.
 • 9/2018 – 7/2020 Taylor Wessing Česká republika – Counsel – spolupracující advokát v mezinárodní advokátní kanceláři, podílení se na znovuotevření pobočky v Brně, specializace na oblast nemovitostí a práva obchodních korporací.
 • 11/2015 – 10/2016 TSM, spol. s r. o. – lektor – semináře přednášené společně s Mgr. Lukášem Míšou, především na téma smluv o dílo a praktických zkušeností při jejich plnění.
 • 12/2014 – 12/2017 RE/MAX Czech Republic – sdružení Advokáti Černá Pole se stalo prověřenou advokátní kanceláří zajišťující právní dokumentaci a bezpečnost úschov.
 • 9/2013 – 8/2018 Advokáti Černá Pole – samostatný advokát a poté člen sdružení advokátů s advokátem Mgr. Lukášem Míšou se sídlem v Brně – Černá Pole.
 • 5/2011 – 8/2013 Advokátní kancelář – advokát se sídlem v Praze – Samostatný advokát s generální praxí poskytující právní služby především obchodním společnostem z oboru stavebnictví.
 • 12/2010 – 4/2011 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. – podnikový právník – Kompletní právní servis pro stavební společnost, především revize, tvorba a osobní sjednávání smluv, zastupování společnosti v soudních sporech, insolvenčním řízení a před Rozhodčím soudem, vymáhání pohledávek, tvorba podkladů pro řádné i mimořádné valné hromady, pracovněprávní otázky, veřejné zakázky, dohled nad souladem jednání společnosti s právní úpravou, aktualizace zápisu v obchodním rejstříku a zvyšování právního povědomí zaměstnanců.
 • 12/2006 – 11/2010 Nejvyšší soud České republiky – asistent soudce – Vrcholný soudní orgán příslušný rozhodovat o mimořádných opravných prostředcích. Vytváření konceptů rozhodnutí soudu ve sporech z občanskoprávních závazků a bezdůvodného obohacení. Tvorba odborných právních analýz a posudků. Vyhledávání relevantní judikatury a odborné literatury.
 • 01/2007 – 12/2010 ATLAS consulting spol. s r.o. – autor právních vět (dohoda o provedení práce) – Softwarová společnost ATLAS consulting spol. s r. o. se věnuje vývoji a prodeji právních a ekonomických informačních systémů a aplikací. Tvorba právních vět k judikátům a anotací k článkům právních periodik pro systém Codexis.
 • 10/2004 – 09/2006 JAGUAR MORAVIA a.s. – asistent vedoucího prodeje (poloviční úvazek) – Společnost zajišťující prodej a servis vozů značek JAGUAR a LAND ROVER. Agenda související s prodejem nových vozů, administrativa v podobě reportů, prezentace a prodej nových vozů LAND ROVER. Vypracování komplexního systému vnitropodnikových norem a jejich úspěšná prezentace v průběhu auditu.
 • 2001 – 2006 Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Diplomová práce na téma „Vybrané otázky elektronického obchodování“. Zvolen předsedou Studentské komory Akademického senátu Právnické fakulty. Zvolen předsedou Brněnského akademického klubu. Redaktor studentského časopisu Octopus.
 • 08/2000 – 10/2001 Živnostenská banka a.s. (UniCredit Bank) – osobní bankéř – Poskytování informací o bankovních, finančních a pojistných produktech, uzavírání smluv s klienty. Odpovědnost na úrovni kraje za agendu přímého bankovnictví a platebních karet. Vedení školení zaměstnanců ve svěřené agendě a konzultace návrhů na zlepšení internetového bankovnictví s vývojovým oddělením.
 • 12/1999 – 07/2000 RENOCAR spol. s r.o. – prodejce nových vozů – Prodej nových vozů značek LAND ROVER, ROVER a MG, akvizice nových zákazníků, prezentace vozů. Pravidelně školen na zákaznicky orientovaný přístup a odolnost vůči stresu.
 • 09/1998 – 11/1999 Advokátní kancelář Dr. Vladimír Dvořáček a spol. – osoba spolupracující – Podílení se na administrativním chodu advokátní kanceláře, jednání se soudy, úřady a klienty.
 • 09/1997 – 06/1998 Jazyková škola J. A. Komenského – roční pomaturitní studium, ukončeno státní jazykovou zkouškou z angličtiny.
 • 1993 – 1997 Gymnázium Břeclav – SOČ na téma „Pronásledování politických vězňů“.