Je společenství vlastníků jednotek oprávněno vymáhat nároky z vad?

Autoři článku shrnují aktuální judikaturu Nejvyššího soudu v dosud nejednotné odpovědi na otázky zda SVJ je oprávněno domáhat se nároků z vadného plnění z kupní smlouvy a jaké by mělo být jeho postavení vůči jednotlivým vlastníkům bytů. Dle výkladu Nejvyššího soudu může SVJ zastupovat spoluvlastníky i v případě, že se vady budou týkat samotného bytu, práva z vad bytu tak může kromě vlastníka bytu uplatňovat také společenství vlastníků jednotek.
ODKAZ NA ČLÁNEK

Poštovní zprávy mezi uživateli datových schránek jsou nově aktivovány všem a navíc doručovány fikcí desátým dnem

Ministerstvo vnitra jako provozovatel datových schránek upozorňuje na novelu zákona č. 300/2008 Sb., která od 1. ledna 2022 zavádí institut „fikce doručení“ rovněž pro soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datové schránky. Nově tedy i soukromoprávní dokumenty mezi fyzickými nebo právnickými osobami jsou považovány za doručené desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i v případě že se příjemce do datové schránky nepřihlásí. Navíc funkce přijímání poštovních zpráv je nyní všem aktivována bez možnosti změny. ODKAZ NA ČLÁNEK

Shromažďovat osobní údaje návštěvníků stránek je již možné pouze na základě prokazatelného souhlasu

Úřad pro ochranu osobních údajů informuje, že schválením novely zákona o elektronických komunikacích s účinností k 1. lednu 2022 jsou odstraněny pochybnosti při výkladu české právní úpravy o výslovnosti souhlasu návštěvníků stránek. Správci webových stránek tak nově mohou shromažďovat osobní údaje návštěvníků svých stránek pouze na základě jejich prokazatelného souhlasu (princip opt-in), kdy již neobstojí dosavadní výklad v podobě principu opt-out, tedy „co výslovně neodmítnu, to dostávám“. ODKAZ NA ČLÁNEK

Odpovědnost za nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh

Martin Navrátil popisuje dilema osob působících ve statutárním orgánu v situaci, kdy se společnosti přestane dařit natolik, že skončí v úpadku. Z pohledu zákonodárce jednoznačná situace přitom nebývá v praxi jednoznačně řešena, když odpovědná osoba často čelí nátlakům akcionářů či smluvních partnerů a insolvenční návrh k soudu nepodá. Vzhledem k trendu věřitelů ovšem takové opomenutí může přijít velmi draho. ODKAZ NA ČLÁNEK