Poštovní zprávy mezi uživateli datových schránek jsou nově aktivovány všem a navíc doručovány fikcí desátým dnem

Ministerstvo vnitra jako provozovatel datových schránek upozorňuje na novelu zákona č. 300/2008 Sb., která od 1. ledna 2022 zavádí institut „fikce doručení“ rovněž pro soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datové schránky. Nově tedy i soukromoprávní dokumenty mezi fyzickými nebo právnickými osobami jsou považovány za doručené desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i v případě že se příjemce do datové schránky nepřihlásí. Navíc funkce přijímání poštovních zpráv je nyní všem aktivována bez možnosti změny. ODKAZ NA ČLÁNEK