Mgr. Lukáš Míša, advokát

Zapsán do seznamu advokátů od ledna 2011, s tím, že advokátní zkoušky složil již v březnu 2010. Mgr. Lukáš Míša je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a rodinného práva.

Zaměřuje se na smluvní agendu, korporátní právo, uplatňování pohledávek a správní právo. Disponuje jak podrobnými znalostmi civilního procesu a arbitráže, tak zkušenostmi z přednáškové činnosti na menších seminářích i větších workshopech.

 • od srpen 2020 Advokátní kancelář – samostatný advokát na společné adrese s advokátem Mgr. Adamem Dvořáčkem v Brně – Černá Pole.
 • září 2018 – červenec 2020 Taylor Wessing Česká republika – Counsel – spolupracující advokát v mezinárodní advokátní kanceláři, podílení se na znovuotevření pobočky v Brně, specializace na oblast závazkového práva, řešení sporů a práva duševního vlastnictví.
 • 11/2015 – 10/2016 TSM, spol. s r. o. – lektor – semináře přednášené společně s Mgr. Adamem Dvořáčkem, především na téma smluv o dílo a praktických zkušeností při jejich plnění
 • 12/2014 – 12/2017 RE/MAX Czech Republic – sdružení Advokáti Černá Pole se stalo prověřenou advokátní kanceláří zajišťující právní dokumentaci a bezpečnost úschov
 • září 2013 – srpen 2018 Advokáti Černá Pole – člen sdružení advokátů s advokátem Mgr. Adamem Dvořáčkem se sídlem v Brně – Černá Pole.
 • leden 2011 – srpen 2013 Advokát se sídlem v Brně – Samostatný advokát s generální praxí poskytující právní služby především v oblasti uplatňování pohledávek a rozhodčího řízení.
 • leden 2007 – prosinec 2010 Nejvyšší správní soud, Brno – Pracovní pozice asistent soudce. Oblast působení: procesní zabezpečení řízení, studium správních a soudních spisů, právní argumentace, vypracování konceptů rozhodnutí.
 • červen 2006 – prosinec 2006 Mgr. Pavel Nádeníček, advokát, Brno – Pracovní pozice advokátní koncipient. Oblast působení: občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, správa portfolia pohledávek, sepis smluv a jiných právních úkonů, podání soudu, účast na soudních jednáních
 • listopad 2002 – listopad 2005 JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město -Pracovní pozice praktikant. Oblast působení: administrativní činnost při vymáhání pohledávek, komunikace se soudy a účastníky řízení, zjišťování majetku povinných, bližší seznámení s exekučním procesem.
 • září 1998 – září 2001 Obvodní soud pro Prahu 5, Praha 5 – Pracovní pozice student / vyšší soudní úředník. Oblast působení: podatelna, platební rozkazy, civilní soudnictví, výkon rozhodnutí, přípravné trestní řízení, dědické oddělení, administrativa, vedení kanceláře, ověřování správnosti podání účastníků, příprava výzev a rozhodnutí soudu.
 • říjen 2001 – červen 2006 Masarykova univerzita, Právnická Fakulta, Brno – Získaný titul Mgr. – Téma diplomové práce „Cybersquatting“
 • září 1998 – srpen 2001 Justiční škola v Kroměříži
 • září 1994 – květen 1998 Gymnázium Kroměříž