Je společenství vlastníků jednotek oprávněno vymáhat nároky z vad?

Autoři článku shrnují aktuální judikaturu Nejvyššího soudu v dosud nejednotné odpovědi na otázky zda SVJ je oprávněno domáhat se nároků z vadného plnění z kupní smlouvy a jaké by mělo být jeho postavení vůči jednotlivým vlastníkům bytů. Dle výkladu Nejvyššího soudu může SVJ zastupovat spoluvlastníky i v případě, že se vady budou týkat samotného bytu, práva z vad bytu tak může kromě vlastníka bytu uplatňovat také společenství vlastníků jednotek.
ODKAZ NA ČLÁNEK