Kdy za úraz na namrzlém chodníku odpovídá chodec a kdy vlastník komunikace

V zimním období je praktickou otázkou, kdo odpovídá za úraz na namrzlém chodníku. O takovém případu aktuálně rozhodoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 1991/20 dne 1. 12. 2021, který dovodil, že vlastník (správce) chodníku se nemůže vyvinit jen s tím, že chodec mohl a měl námrazu předpokládat. Je nutné zkoumat jak chování chodce, tak i opatření přijatá vlastníkem (správcem). ODKAZ NA JUDIKÁT