Může podnikatel ve sporu s jiným podnikatelem namítat, že je slabší stranou?

Jistě je ekonomickou realitou, že podnikatelé nejsou vždy ve stejném postavení a silnější z nich si dokáže do smlouvy prosadit výhodnější ustanovení. Zákon chrání jako slabší stranu spotřebitele. Mezi podnikateli to ale v minulosti (podle obchodního zákoníku) často nebylo uznáváno. Nejvyšší soud však takovou ochranu v rozsudku 23 ICdo 56/2019 ze dne 16. 3. 2021 připustil. Tvrdit a prokázat je potřeba nejen ekonomickou nerovnost, ale i její zneužití. ODKAZ NA JUDIKÁT