Zvýšení ceny části díla jako důvod pro odstoupení od smlouvy o dílo

Ve své praxi se pravidelně věnujeme smlouvám o dílo. U nich je často otázka, jak sjednat cenu za dílo. V rozsudku sp. zn. 33 Cdo 2869/2020 ze dne 19. 5. 2021 dospěl Nejvyšší soud k závěru, že při oznámení o nutnosti násobného zvýšení ceny určené odhadem (z 30 000 Kč na 100 000 Kč) je možné od smlouvy odstoupit, a to i v situaci, kdy další část dodávky byla oceněná pevnou cenou a v této části se nic nezměnilo. Soud tak obě části díla posuzoval samostatně. ODKAZ NA JUDIKÁT